Muốn Trở Thành Tarot Reader trên Tarot Việt. Đăng Ký Ngay !

Biểu mẫu liên hệ

 

Điều Khoản Sử Dụng

VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp cầu nối giữa một bên là các Tarot Reader Việt (người xem tarot), một bên là Querent Việt (người đi xem tarot, khách hàng). Nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA TAROT READER nhằm hỗ trợ các querent tìm về dịch vụ tarot. Chúng tôi không có quyền hạn và nghĩa vụ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TAROT READER niêm yết tại trang này. 

Chúng tôi không thu bất kỳ khoảng phí trung gian nào giữa Tarot Reader và Querent. Danh sách các Tarot Reader niêm yết trong trang web này có thể thuộc bất kỳ hội/nhóm tarot nào ở Việt Nam. Tất cả danh sách niêm yết trên web này là hoàn toàn tự nguyện giữa Tarot Reader và Trang Web. 

Tuy nhiên, dưới vai trò là trang niêm yết Tarot Reader, chúng tôi có nghĩa vụ CUNG CẤP thông tin phản hồi về dịch vụ của Tarot Reader nhằm hỗ trợ khách hàng tìm được Tarot Reader uy tín và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Các thông tin này đều được cập nhật trong Profile của từng Tarot Reader. Các thông tin được niêm yết chỉ mang yếu tố THAM KHẢO dựa trên bản khai của Tarot Reader, và giá trị đánh giá tín nhiệm trên profile là không chính thức. Chúng tôi có trách nhiệm GỠ BỎ thông tin của bất kỳ Tarot Reader nào vi phạm nghiêm trọng các vấn đề đạo đức của Tarot Reader nếu được khách hàng phản hồi và được xác nhận là đúng. Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm nào khác nằm ngoài quy định bên trên.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG (Người đi xem tarot)

Khách hàng được khuyến khích xem kỹ profile của Tarot Reader trước khi lựa chọn cho mình người phù hợp. Khách hàng được khuyến khích xem kỹ phản hồi của các khách hàng trước về dịch vụ của Tarot Reader trước khi lựa chọn cho mình người phù hợp.

Khách hàng có QUYỀN và được khuyến khích gửi phản hồi về CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ của tarot reader để hỗ trợ các khách hàng khác. Khách hàng có QUYỀN và được khuyến khích gửi phản hồi về bất kỳ sự THIẾU CHUYÊN NGHIỆP của tarot reader, nhằm giúp chúng tôi đánh giá tính nhiệm trên profile. Chỉ những phản hồi được xác nhận là CHÂN THẬT mới được xem xét. 

Khách hàng phải chịu TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM của bất kỳ vấn đề phát sinh nào trong tranh chấp giữa khách hàng và tarot reader trong QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ của tarot reader. 

Chúng tôi TỪ CHỐI bất kỳ trách nhiệm nào khác nằm ngoài quy định bên trên.

ĐỐI VỚI TAROT READER (Người xem tarot)

Tarot Reader được khuyến khích xây dựng profile trung thực và hữu ích. Tarot reader được khuyến khích liên hệ với ban quản trị để cập nhật lại profile mỗi khi có thay đổi.

Tarot reader buộc tuân thủ điều khoản quy định về điều kiện được niêm yết trên website. Bất kỳ sự gian dối nào trong việc kê khai sẽ bị tước vĩnh viễn việc niêm yết này.

Chúng tôi đặt quy chế tự động cho việc gửi phản hồi của khách hàng về profile của tarot reader. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc quản lý các phản hồi này. Chúng tôi chỉ hủy bỏ phản hồi của khách hàng khi tarot reader chứng minh được phản hồi này là sai sự thật.

Trong trường hợp xét thấy tarot reader không thuân thủ đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, chúng tôi có toàn quyền hủy bỏ niêm yết của tarot reader trên website.

Chúng tôi TỪ CHỐI bất kỳ trách nhiệm nào khác nằm ngoài quy định bên trên.

Phản Hồi Của Khách Hàng

Tarot Huyền Bí

ngohoanhkhoi

Giới Thiệu Reader Với Bạn Bè

0   comments

Đăng nhận xét

Cancel Reply